FAQ

VELKOMMEN TIL TERMTEC NORD SUPPORT

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

DENNE FAQ-SIDE INDEHOLDER SVAR PÅ NOGLE AF DE HYPPIGST STILLEDE SPØRGSMÅL OM TERMTEC-PRODUKTER.


1. Hvad er billedprincippet i en termisk kikkert?
Alle objekter i naturen med en temperatur over det absolutte nulpunkt (-273 °C) kan udstråle elektromagnetiske bølger. Termisk billeddannelse indsamler primært infrarødt lys i det termiske infrarøde område (8μm-14μm) for at registrere den termiske stråling, der udsendes af et objekt. Når varmestrålingen er registreret, konverteres den til en gråskalaværdi, og gråskalaforskellen mellem
objekter bruges til at finde og identificere målet.


2. Kan den termiske kikkert se gennem glas?
Nej, der findes ikke ingen termisk kikkert, der kan se gennem glasset, fordi glasset ikke kan transmittere infrarød stråling inden for 8-14 μm.


3. Vil det skarpe sollys beskadige den termiske kikkert?
Det anbefales ikke at rette den termiske kikkert mod stærke energikilder, da dette kan forårsage permanent skade på detektoren.


4. Hvorfor er billedet ved lav temperatur dårligere end ved positiv temperatur?
Dette er en egenskab ved termiske kikkerter. Ved temperaturer over 0℃ varierer
temperaturstigningen med de observerede objekter (omgivelser og baggrund) på grund af de forskellige varmeledningskoefficienter. Som følge heraf opstår der kontrast ved høje temperaturer, og billedkvaliteten bliver bedre. Ved en lav temperatur køler de observerede mål (baggrund) normalt
ned til en tilsvarende temperatur, fordi temperaturkontrasten er lavere. Derfor er billedkvaliteten (især detaljerne) dårligere.


5. Hvorfor fryser billedet fra tid til anden?
Under kalibreringsprocessen fryser billedet på skærmen - det er normalt og ikke en fejl. Standardkalibreringstilstanden "Automatisk" (softwaren bestemmer, hvornår kalibrering er nødvendig), men du kan skifte til "Manuel" tilstand i "Hovedmenu" > "Korrektion" for at kalibrere på baggrund af den faktiske billedkvalitet, hvis det er nødvendigt.
Vi anbefaler, at du altid bruger den automatiske tilstand.

6. Hvordan aktiverer jeg laserfunktionen i Cyclops 3-serien?
 Laserfunktionen er som standard deaktiveret. Hold joystickets midterknap nede, og klik 5 gange på optageknappen for at aktivere laserfunktionen. Efter aktivering skal du dobbeltklikke på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke for laseren.


7. Hvorfor kan GPS en ikke hente koordinatoplysningerne?
 1. GPS-funktionen er ikke aktiveret på enheden. Tryk to gange på joystickens midterste knap for at gå ind i menusystemet - GPS-indstillingen for at aktivere funktionen;
2. Indendørs eller i jernplader og andre miljøer vil forstyrre GPS-signalmodtagelsen, hvilket resulterer i manglende mulighed for at hente GPS-koordinatoplysninger; prøv derfor at åbne GPS-koordinatsøgningsfunktionen udendørs eller i store åbne områder;
3. GPS-funktionen er som standard deaktiveret, når vores enhed leveres. Hvis denne funktion ikke bruges i lang tid, tager det ca. 20 minutter for enheden at indhente GPS-koordinatoplysninger, efter at den er tændt i naturen.

 

TermTec produkter CYCLOPS SERIEN


1. Hvad er billedprincippet i en termisk kikkert?
Alle objekter i naturen med en temperatur over det absolutte nulpunkt (-273 °C) kan udstråle elektromagnetiske bølger. Termisk billeddannelse indsamler primært infrarødt lys i det termiske infrarøde område (8μm-14μm) for at registrere den termiske stråling, der udsendes af et objekt. Når varmestrålingen er registreret, konverteres den til en gråskalaværdi, og gråskalaforskellen mellem
objekter bruges til at finde og identificere målet.


2. Kan den termiske kikkert se gennem glas?
 Nej, der findes ikke ingen termisk kikkert, der kan se gennem glasset, fordi glasset ikke kan transmittere infrarød stråling inden for 8-14 μm.


3. Vil det skarpe sollys beskadige den termiske kikkert?
Det anbefales ikke at rette den termiske kikkert mod stærke energikilder, da dette kan forårsage permanent skade på detektoren.


4. Hvorfor er billedet ved lav temperatur dårligere end ved positiv temperatur?
Dette er en egenskab ved termiske kikkerter. Ved temperaturer over 0℃ varierer
temperaturstigningen med de observerede objekter (omgivelser og baggrund) på grund af de forskellige varmeledningskoefficienter. Som følge heraf opstår der kontrast ved høje temperaturer, og billedkvaliteten bliver bedre. Ved en lav temperatur køler de observerede mål (baggrund) normalt ned til en tilsvarende temperatur, fordi temperaturkontrasten er lavere. Derfor er billedkvaliteten
(især detaljerne) dårligere.


5. Hvorfor fryser billedet fra tid til anden?
Under kalibreringsprocessen fryser billedet på skærmen - det er normalt og ikke en fejl. Standardkalibreringstilstanden er ""Automatisk"" (softwaren bestemmer, hvornår kalibrering er nødvendig), men du kan skifte til "Manuel" tilstand i "Hovedmenu" "Korrektion" for at kalibrere på baggrund af den faktiske billedkvalitet, hvis det er nødvendigt.
Vi anbefaler, at du altid bruger den automatiske tilstand.


6. Hvordan aktiverer jeg laserfunktionen i Cyclops 3-serien?
Laserfunktionen er som standard deaktiveret. Hold joystickets midterknap nede, og klik 5 gange på optageknappen for at aktivere laserfunktionen. Efter aktivering skal du dobbeltklikke på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke for laseren.

7. Hvorfor kan GPS ikke hente koordinatoplysningerne?
1. GPS-funktionen er ikke aktiveret på enheden. Tryk to gange på joystickens midterste knap for at gå ind i menusystemet - GPS-indstillingen for at aktivere funktionen;
2. Indendørs eller i jernplader og andre miljøer vil forstyrre GPS-signalmodtagelsen, hvilket
resulterer i manglende mulighed for at hente GPS-koordinatoplysninger; prøv derfor at åbne GPS-koordinatsøgningsfunktionen udendørs eller i store åbne områder;
3. GPS-funktionen er som standard deaktiveret, når vores enhed leveres. Hvis denne funktion ikke bruges i lang tid, tager det ca. 20 minutter for enheden at indhente GPS-koordinatoplysninger, efter at den er tændt i naturen.


TermTec produkter ARES SERIEN


1. Hvad er billedprincippet i en termisk kikkert?
Alle objekter i naturen med en temperatur over det absolutte nulpunkt (-273 °C) kan udstråle elektromagnetiske bølger. Termisk billeddannelse indsamler primært infrarødt lys i det termiske infrarøde område (8μm-14μm) for at registrere den termiske stråling, der udsendes af et objekt. Når varmestrålingen er registreret, konverteres den til en gråskalaværdi, og gråskalaforskellen mellem
objekter bruges til at finde og identificere målet.


2. Kan den termiske kikkert se gennem glas?
Nej, der findes ikke ingen termisk kikkert, der kan se gennem glasset, fordi glasset ikke kan transmittere infrarød stråling inden for 8-14 μm.


3. Vil det skarpe sollys beskadige den termiske kikkert?
Det anbefales ikke at rette den termiske kikkert mod stærke energikilder, da dette kan forårsage permanent skade på detektoren.


4.Hvorfor er billedet ved lav temperatur dårligere end ved positiv temperatur?
Dette er en egenskab ved termiske kikkerter. Ved temperaturer over 0℃ varierer
temperaturstigningen med de observerede objekter (omgivelser og baggrund) på grund af de forskellige varmeledningskoefficienter. Som følge heraf opstår der kontrast ved høje temperaturer, og billedkvaliteten bliver bedre. Ved en lav temperatur køler de observerede mål (baggrund) normalt ned til en tilsvarende temperatur, fordi temperaturkontrasten er lavere. Derfor er billedkvaliteten
(især detaljerne) dårligere.


5. Hvorfor fryser billedet fra tid til anden?
Under kalibreringsprocessen fryser billedet på skærmen - det er normalt og ikke en fejl.
Standardkalibreringstilstanden er "Automatisk" (softwaren bestemmer, hvornår kalibrering er nødvendig), men du kan skifte til "Manuel" tilstand i "Hovedmenu" "Korrektion" for at kalibrere på baggrund af den faktiske billedkvalitet, hvis det er nødvendigt.
Vi anbefaler, at du altid bruger den automatiske tilstand.

6. Hvorfor kan GPSen ikke hente koordinatoplysningerne?
1. GPS-funktionen er ikke aktiveret på enheden. Tryk to gange på joystickens midterste knap
for at gå ind i menusystemet - GPS-indstillingen for at aktivere funktionen;
2. Indendørs eller i jernplader og andre miljøer vil forstyrre GPS-signalmodtagelsen, hvilket
resulterer i manglende mulighed for at hente GPS-koordinatoplysninger; prøv derfor at åbne GPS-koordinatsøgningsfunktionen udendørs eller i store åbne områder;
3. GPS-funktionen er som standard deaktiveret, når vores enhed leveres. Hvis denne funktion ikke bruges i lang tid, tager det ca. 20 minutter for enheden at indhente GPS-koordinatoplysninger, efter at den er tændt i naturen.