Garantivilkår

Politikk for garantitjenester

Alle optoelektroniske enheter leveres med et garantisertifikat der enheten er kjøpt av en godkjent forhandler .. Garantisertifikatet skal attestere at Styreoid Innretningen ble levert uten defekter og er fullt operativ. Den garanterer reparasjon av produsentens feil i garantiperioden, forutsatt at produktet er brukt i samsvar med bruksanvisningen. Produsenten skal garantere sine produkter mot materiale- og produksjonsfeil i et tidsrom på tre år fra første datoen kjøp eller fra kjøpsdatoen. Datoen for ibruktaking, dersom det ikke er kvittering tilgjengelig som bevis for kjøpet. Vi anbefaler at du kjenner deg til enhetens instruksjoner for å unngå problemer.

Kunder kan returnere innretninger som er defekte på grunn av feil montering eller produksjon.

Garantisjonen omfatter ikke feil eller funksjonsfeil forårsaket av ulykker, misbruk, misbruk, tap, katastrofer, feil vedlikehold eller utilstrekkelig installasjon, manglende overholdelse av bruksanvisningen og ajourføring eller bruk med utstyr, som ikke er beregnet til dette formål.

Å returnere en enhet som er under garanti.

Om du ønsker å få garantireparasjon, kontakt vårt støttesenter på Supportsenteret. Støtte@thermtecnord. Kom. ] Vi sjekker serienummeret ditt og utsteder en returetikett til posttjenesten. Dersom landets distributør er til stede, er det mulig å returnere enheten fysisk til distributørkontoret.

Alle produkter som returneres i henhold til garantien, skal pakkes i et fast ytre transportkort for å unngå transportskader.
I tillegg skal følgende dokumenter vedlegges anmodningen:

 1. Brev med en detaljert beskrivelse av problemet som har oppstått, og angivelse av feil.
 2. Kopi av den opprinnelige kvitteringen som angir når og hvor produktet ble kjøpt.
 3. Oplysninger om forsendelse av returnerte varer, herunder returadresse og kontaktperson.
 4. Det garantisertifikatet som ble fylt ut av selger.

Merk:
Tid da foretaket yter reparasjonstjenester for varer på markedet, skal være tre år fra datoen salg, eller dersom dette ikke kan fastslås fra produksjonsdatoen.
I løpet av denne perioden leverer produsenten både garanti- og tjenester for produktet ditt.
Garantisjonsperioden for oppladbare batterier/enheter (herunder dem som er inkludert i pakken) er ett år.


Garanti og reparasjon av nye og opphørte produkter


 • Vi garanterer en garantiperiode på 36 måneder etter kjøp. Repareringstjeneste etter utløpet av garantitiden tilbys bare mot et tilleggsgebyr. Ytterligere avtaler om en forlenget garantiperiode kan avtales separat på kjøpstidspunktet.
 • Hva kan jeg forvente hvis produktet slutter å fungere innen garantiperioden?
  • Produktet vil bli reparert;
  • Produktet kan erstattes av et nytt produkt;
  • Produktet kan erstattes av et lignende produkt med samme funksjonalitet.
Ven kontakt vår servicesenter med eventuelle spørsmål via e-post: Støtte@thermtecnord. Kom. .