VANLIGA FRÅGOR

VELKOMMEN TIL TERMTEC NORD 
VÄLKOMMEN TILL TERMTEC NORD SUPPORT

DEN HÄR FAQ SIDAN GER SVAR PÅ NÅGRA AV DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM TERMTECS ENHETER.


1. Hur fungerar avbildningsprincipen för en termisk kamera?
 Alla objekt i naturen med en temperatur över absoluta nollpunkten (-273 °C) utstrålar elektromagnetiska vågor. Termisk avbildning samlar in det infraröda ljuset i det termiska infraröda våglängdsbandet (8μm-14μm) för att detektera värmestrålningen som sänds ut av objektet. När den termiska strålningen har detekterats omvandlas den till motsvarande grå nyans från gråskalan, och skillnaden i de grå nyanserna för varje objekt används för att hitta och identifiera målet.


2. Kan en termisk kamera se genom glas?
Nej, det finns ingen termisk kamera som kan se genom glas eftersom glas inte kan släppa igenom infraröd strålning inom 8-14 μm.


3. Kan starkt solljus skada en termisk kamera?
Det rekommenderas inte att rikta den termiska kameran mot kraftfulla energikällor, eftersom det kan orsaka permanent skada på detektorn.


4. Varför blir bilder sämre vid låga temperaturer jämfört med vid höga temperaturer?
 Detta är en egenskap hos termiska avbildningsenheter. Vid temperaturer över 0 ℃ varierar temperaturökningen beroende på de observerade objekten (miljö och bakgrund) på grund av olika värmeledningskoefficienter. Som ett resultat uppstår större temperaturkontraster vilket gör bildkvaliteten bättre. Vid låga temperaturer kyls de observerade målen (bakgrunden) vanligtvis ner till liknande temperaturer på grund av mindre temperaturkontraster. Därför blir bildkvaliteten (speciellt detaljer) sämre.


5. Varför fryser bilden ibland?

Under kalibreringsprocessen fryser bilden på skärmen – detta är normalt och inte en defekt. Standardläget på kalibreringen är "Automatiskt" (då bestämmer mjukvaran när kalibrering är nödvändig). Du kan ändra det till "Manuellt" i "Huvudmenyn" => "Korrigering" för att kalibrera när du behöver baserat på aktuell bildkvalitet.

Vi rekommenderar att du som regel använder automatiskt läge.


6. Hur aktiverar man laserfunktionen i Cyclops 3-serien?
Laserfunktionen är inaktiverad som standard. Tryck och håll ner den mittersta knappen på joysticken och klicka på avbildningsknappen 5 gånger för att aktivera laserfunktionen. När den är aktiverad dubbelklickar du på strömknappen för att slå på och stänga av lasern.


7. Varför lyckas GPS:en inte få koordinatinformationen?

1. GPS-funktionen kanske inte är aktiverad på enheten. Tryck på mittenknappen på joysticken två gånger för att komma till menyn – välj alternativet GPS för att aktivera funktionen;

2. Inomhusmiljöer, järnbelagda skjul och liknande miljöer kan störa mottagningen av GPS-signaler, vilket gör att GPS-koordinatinformation inte kommer fram. Testa att öppna funktionen GPS-koordinatsökning utomhus eller på ett öppet område;

3. GPS-funktionen är inaktiverad som standard när vår enhet skickas till dig. Om funktionen inte har använts på ett tag, så när du slår på den ute i naturen, tar det cirka 20 minuter för enheten att ta emot GPS-koordinatinformation.

TermTecs produkter CYCLOPS-SERIEN


1. Hur fungerar avbildningsprincipen för en termisk kamera?
Alla objekt i naturen med en temperatur över absoluta nollpunkten (-273 °C) utstrålar elektromagnetiska vågor. Termisk avbildning samlar in det infraröda ljuset i det termiska infraröda våglängdsbandet (8μm-14μm) för att detektera värmestrålningen som sänds ut av objektet. När den termiska strålningen har detekterats omvandlas den till motsvarande grå nyans från gråskalan, och skillnaden i de grå nyanserna för varje objekt används för att hitta och identifiera målet.

2. Kan en termisk kamera se genom glas?
Nej, det finns ingen termisk kamera som kan se genom glas eftersom glas inte kan släppa igenom infraröd strålning inom 8-14 μm.


3. Kan starkt solljus skada en termisk kamera?
Det rekommenderas inte att rikta den termiska kameran mot kraftfulla energikällor, eftersom det kan orsaka permanent skada på detektorn.


4. Varför blir bilder sämre vid låga temperaturer jämfört med vid höga temperaturer?
Detta är en egenskap hos termiska avbildningsenheter. Vid temperaturer över 0 ℃ varierar temperaturökningen beroende på de observerade objekten (miljö och bakgrund) på grund av olika värmeledningskoefficienter. Som ett resultat uppstår större temperaturkontraster vilket gör bildkvaliteten bättre. Vid låga temperaturer kyls de observerade målen (bakgrunden) vanligtvis ner till liknande temperaturer på grund av mindre temperaturkontraster. Därför blir bildkvaliteten (speciellt detaljer) sämre.


5. Varför fryser bilden ibland?

Under kalibreringsprocessen fryser bilden på skärmen – detta är normalt och inte en defekt.

Standardläget på kalibreringen är "Automatiskt" (då bestämmer mjukvaran när kalibrering är nödvändig). Du kan ändra det till "Manuellt" i "Huvudmenyn" => "Korrigering" för att kalibrera när du behöver baserat på aktuell bildkvalitet.

Vi rekommenderar att du som regel använder automatiskt läge.


6. Hur aktiverar man laserfunktionen i Cyclops 3-serien?
Laserfunktionen är inaktiverad som standard. Tryck och håll ner den mittersta knappen på joysticken och klicka på avbildningsknappen 5 gånger för att aktivera laserfunktionen. När den är aktiverad dubbelklickar du på strömknappen för att slå på och stänga av lasern.

7. Varför lyckas GPS:en inte få koordinatinformationen?

 1. GPS-funktionen kanske inte är aktiverad på enheten. Tryck på mittenknappen på joysticken två gånger för att komma till menyn – välj alternativet GPS för att aktivera funktionen;

2. Inomhusmiljöer, järnbelagda skjul och liknande miljöer kan störa mottagningen av GPS-signaler, vilket gör att GPS-koordinatinformation inte kommer fram. Testa att öppna funktionen GPS-koordinatsökning utomhus eller på ett öppet område;

3. GPS-funktionen är inaktiverad som standard när vår enhet skickas till dig. Om funktionen inte har använts på ett tag, så när du slår på den ute i naturen, tar det cirka 20 minuter för enheten att ta emot GPS-koordinatinformation.


TermTecs produkter ARES-SERIEN


1. Hur fungerar avbildningsprincipen för en termisk kamera?
Alla objekt i naturen med en temperatur över absoluta nollpunkten (-273 °C) utstrålar elektromagnetiska vågor. Termisk avbildning samlar in det infraröda ljuset i det termiska infraröda våglängdsbandet (8μm-14μm) för att detektera värmestrålningen som sänds ut av objektet. När den termiska strålningen har detekterats omvandlas den till motsvarande grå nyans från gråskalan, och skillnaden i de grå nyanserna för varje objekt används för att hitta och identifiera målet.


2. Kan en termisk kamera se genom glas?
Nej, det finns ingen termisk kamera som kan se genom glas eftersom glas inte kan släppa igenom infraröd strålning inom 8-14 μm.


3. Kan starkt solljus skada en termisk kamera?
Det rekommenderas inte att rikta den termiska kameran mot kraftfulla energikällor, eftersom det kan orsaka permanent skada på detektorn.


4. Varför blir bilder sämre vid låga temperaturer jämfört med vid höga temperaturer?
Detta är en egenskap hos termiska avbildningsenheter. Vid temperaturer över 0 ℃ varierar temperaturökningen beroende på de observerade objekten (miljö och bakgrund) på grund av olika värmeledningskoefficienter. Som ett resultat uppstår större temperaturkontraster vilket gör bildkvaliteten bättre. Vid låga temperaturer kyls de observerade målen (bakgrunden) vanligtvis ner till liknande temperaturer på grund av mindre temperaturkontraster. Därför blir bildkvaliteten (speciellt detaljer) sämre.


5. Varför fryser bilden ibland?

Under kalibreringsprocessen fryser bilden på skärmen – detta är normalt och inte en defekt.

Standardläget på kalibreringen är "Automatiskt" (då bestämmer mjukvaran när kalibrering är nödvändig). Du kan ändra det till "Manuellt" i "Huvudmenyn" => "Korrigering" för att kalibrera när du behöver baserat på aktuell bildkvalitet.

Vi rekommenderar att du som regel använder automatiskt läge.


6. Varför lyckas GPS:en inte få koordinatinformationen?

 1. GPS-funktionen kanske inte är aktiverad på enheten. Tryck på mittenknappen på joysticken två gånger för att komma till menyn – välj alternativet GPS för att aktivera funktionen;

2. Inomhusmiljöer, järnbelagda skjul och liknande miljöer kan störa mottagningen av GPS-signaler, vilket gör att GPS-koordinatinformation inte kommer fram. Testa att öppna funktionen GPS-koordinatsökning utomhus eller på ett öppet område;

3. GPS-funktionen är inaktiverad som standard när vår enhet skickas till dig. Om funktionen inte har använts på ett tag, så när du slår på den ute i naturen, tar det cirka 20 minuter för enheten att ta emot GPS-koordinatinformation.